Pescalex sprεkleksjoner er egnet for nybegynnere i engelsk som har

fransk, spansk, gresk, norsk, polsk, portugisisk, svensk, ungarsk, tyrkisk eller galisisk som morsmεl.

Dette er et nettbasert sprεkverktψy utformet for ε stψtte tutorledete VOLL kurs.

Dette vil hjelpe nybegynnere til ε lζre svζrt grunnleggende grammatikk og viktige nψkkelord pε engelsk.

Dette er IKKE et komplett nettbasert kurs. Hovedmεlet er ε introdusere svζrt grunnleggende grammatikk innenfor en yrkesfaglig kontekst (havbruk). Online formatet er utformet for ε gi nybegynnere muligheten ε forstε enkle setninger og viktige nψkkelord.

Siden engelsk er forsatt det mest populζre valget som andre sprεk er engelsk grammatikk forklart bεde pε engelsk og brukernes morsmεl.

I tilfeller der det er store forskjeller i sprεkstrukturen sammenlignet med engelsk (eks franske hankjψnn og hunnkjψnnsord), vil forklaringene bli gitt bεde pε brukersprεket og pε engelsk.

TEKSTsidene vil ogsε inneholde lydmateriale som kan hψres ved ε bruke musen over ordene pε siden. Det er personer som har sprεket som morsmεl som har spilt inn den lydmateriale (sjekk at du har den nψdvendige programvaren til denne delen (eks Quicktime Player).

Niva 1: Bruken av:

Verbene

How to make statements (1)

M εl (measurements) (9, 10)
Temperatur (temperature) (9)
- Lengde, bredde, dybde, hψyde, volum (length, breadth, width, height, volume) (10)

Preposisjoner

Niva 2